váha těsta

Obecná informace
Výrobce:
stav:
Z druhé ruky
  • Kemperova váha
  • Typ: Emperor CT
  • velký plastový trychtýř
  • s analogovým ovládáním Siemens
  • s dlouhým výstupním pásem
  • s Bemehlerem
  • mobilní na kolečkách
  • Baujahr 2013
  • 400 Voltů / 50 Hz
  • Pojistka 16A
Obchodní podmínky

§ 1 Nabídka a uzavření smlouvy
(1) Pokud objednávka vyprší jako nabídka podle § 145 BGB, můžeme ji přijmout do 14 dnů.
(2) Všechny nabídky Euro-Back v Bielefeldu jsou obecně nezávazné. Předprodej je vyhrazen, dokud nebude nabídka přijata. Smlouva se uzavírá pouze na základě našeho písemného potvrzení objednávky. Pokud nedojde k dohodnuté záloze ve lhůtě stanovené v potvrzení objednávky, může dodavatel od objednávky odstoupit a fakturovat klientovi / kupujícímu paušální poplatek za zpracování a škody ve výši 10% čisté hodnoty objednávky. Klient tuto dohodu výslovně přijímá.
(3) Všechny smluvní dohody vyžadují naši písemnou formu nebo písemné potvrzení. To platí také pro ústní dohody a ujištění, jakož i pro následné změny smlouvy, odchylky a dodatky k obecným podmínkám. Jsou účinné, pouze pokud jsou námi písemně potvrzeny.
(4) Zákazník musí předem zaplatit dohodnutou částku v objednávce nebo na faktuře.

§ 2 Poskytnuté dokumenty
Vyhrazujeme si vlastnické právo a autorská práva ke všem dokumentům poskytnutým zákazníkovi v souvislosti s provedením objednávky, jako jsou výpočty, obrázky, videa atd. Tyto dokumenty nemusí být přístupné třetím stranám, pokud zákazníkovi nedáme výslovný písemný souhlas.

§ 3 Ceny a platební podmínky
(1) Všechny naše ceny jsou ze skladu, s výjimkou balení a bez DPH v aktuálně platné sazbě. Náklady na balení budou fakturovány na vyžádání.
(2) Výměnná paleta musí být připravena k dodání zasílatelem. Pokud kupující nemá k výměně paletu, účtujeme poplatek 25,00 EUR za paletu.
(3) Platba kupní ceny musí být provedena při dodání v hotovosti nebo, pokud to bylo předem písemně dohodnuto, předem pouze na účet Euro-Back uvedený na faktuře. Odečtení slevy není povoleno.
(4) Vyhrazujeme si právo provést přiměřené cenové změny ve srovnání s nabídkami kvůli změnám mzdových, materiálových a distribučních nákladů na dodávky, které jsou provedeny 3 měsíce nebo později po uzavření smlouvy.

§ 4 Započtení a zádržná práva
Zákazník má nárok na započtení pouze v případě, že jeho protinávrhy byly zákonně stanoveny nebo jsou nesporné. Zákazník je oprávněn uplatnit zadržovací právo, pouze pokud je jeho protinárok založen na stejném smluvním vztahu.

§ 5 Dodací lhůty, termíny, zpoždění
(1) Po přijetí platby lze zboží, které je na skladě a je připraveno k odeslání, odeslat do 4–7 pracovních dnů. U větších systémů, linek nebo strojů, které mají být opraveny, je dodací lhůta 8 - 20 týdnů, v závislosti na stavu věcí a stavu zboží. Generální opravy neprobíhají v naší společnosti, ale jsou prováděny specializovanými společnostmi třetích stran. Nezaručujeme generální opravy, demontáž a rekonstrukce.

§ 6 Přenos rizika při odeslání
Pokud je zboží odesláno k zákazníkovi na jeho žádost, přechází riziko náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení zboží na zákazníka okamžikem jeho odeslání, nejpozději při jeho opuštění skladu. To platí bez ohledu na to, zda je zboží odesláno z místa plnění nebo kdo nese náklady na přepravu. Pokud se odeslání položky dodávky zpozdí z důvodů, za které nese odpovědnost zákazník, riziko se přenáší, když je zboží připraveno k odeslání.

§ 7 zachování vlastnictví
(1) Vyhrazujeme si právo na dodanou položku, dokud nebudou plně uhrazeny všechny nároky z dodací smlouvy. To platí také pro všechny budoucí dodávky, i když na ně ne vždy výslovně odkazujeme. Pokud se zákazník chová v rozporu se smlouvou, jsme oprávněni převzít zakoupený předmět zpět.
(2) Dokud na něj vlastnictví nebo zboží ještě nepřešlo, je zákazník povinen zacházet se zakoupenou věcí opatrně. Zejména je povinen je na vlastní náklady přiměřeně pojistit v náhradní hodnotě proti krádeži, požáru a poškození vodou atd. Pokud je nutné provést údržbu a revizní práce, musí je zákazník provést na své vlastní náklady. Pokud vlastnictví ještě neprošlo, musí nás zákazník okamžitě písemně informovat, pokud je dodaná položka zabavena nebo vystavena jiným zásahům třetích stran. Pokud nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady na soudní spor v souladu s § 771 ZPO, odpovídá zákazník za škodu, která nám vznikne.

§ 8 Záruka a záruka
(1) Společnost Euro-Back prodává zboží, jak je vidět, bez jakékoli záruky nebo záruky. Funkční zkoušku zboží lze provést na vyžádání, bez ručení.
Do 14 dnů od převzetí zboží může zákazník okamžitě nahlásit skryté nebo neviditelné vady prodávajícího a uplatnit je. Jinak se zboží považuje za schválené.
V případě vady může prodávající zboží vyměnit, případně jej převzít zpět a vrátit kupní cenu zboží.

§ 9 Potvrzení příjezdu
V případě intrakomunitárních dodávek do jiného členského státu EU musí být příjezd i čas příjezdu zboží potvrzeny písemně a elektronicky. Vstupní certifikát může být napsán také v angličtině. Jiné jazykové verze vyžadují oficiální překlad. Daň z přidané hodnoty se na faktuře zobrazí a vypočítá jako samostatná položka „záloha“. Jakmile obdržíme potvrzení o vstupu, vyplněné úplně a správně, bude záloha vrácena.
Obchodní podmínky

§ 1 Nabídka a uzavření smlouvy
(1) Pokud objednávka vyprší jako nabídka podle § 145 BGB, můžeme ji přijmout do 14 dnů.
(2) Všechny nabídky Euro-Back v Bielefeldu jsou obecně nezávazné. Předprodej je vyhrazen, dokud nebude nabídka přijata. Smlouva se uzavírá pouze na základě našeho písemného potvrzení objednávky. Pokud nedojde k dohodnuté záloze ve lhůtě stanovené v potvrzení objednávky, může dodavatel od objednávky odstoupit a fakturovat klientovi / kupujícímu paušální poplatek za zpracování a škody ve výši 10% čisté hodnoty objednávky. Klient tuto dohodu výslovně přijímá.
(3) Všechny smluvní dohody vyžadují naši písemnou formu nebo písemné potvrzení. To platí také pro ústní dohody a ujištění, jakož i pro následné změny smlouvy, odchylky a dodatky k obecným podmínkám. Jsou účinné, pouze pokud jsou námi písemně potvrzeny.
(4) Zákazník musí předem zaplatit dohodnutou částku v objednávce nebo na faktuře.

§ 2 Poskytnuté dokumenty
Vyhrazujeme si vlastnické právo a autorská práva ke všem dokumentům poskytnutým zákazníkovi v souvislosti s provedením objednávky, jako jsou výpočty, obrázky, videa atd. Tyto dokumenty nemusí být přístupné třetím stranám, pokud zákazníkovi nedáme výslovný písemný souhlas.
Načítání prosím čekejte.
5244 x zobrazeno
0 x uvedeno
Zobrazit podrobnosti
ANG GES G P

Inzerát č .: 23739

Náklady na dopravu na vyžádání
Minimální objednané množství: 1
1 k dispozici.

Registrováno od:12.01.2023

Dotaz

Nejste přihlášeni jako uživatel. Zadejte své jméno a e-mailovou adresu!

Načítání prosím čekejte.
Podrobnosti o poskytovateli
Doporučte tento článek

Navštivte také naše stránky sociálních médií