použitý spirálový hnětač Q 90cm

Obecná informace
Výrobce:
stav:
Z druhé ruky

použitý spirálový hnětač Q 90cm

 

Kotlík q 90cm výška 50cm

ALU kotel

Spirálově pozinkované

2 hodinky 2 rychlosti

pro export


Podrobnosti viz obrázky.

Podmínky služby


Pekařské stroje BackTim§ Rozsah 1, informace o zákaznících
Následující všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují smluvní vztah mezi pekařskými stroji Temur Güzel BackTim a spotřebiteli a podnikateli, kteří nakupují zboží prostřednictvím našeho obchodu. Neuznáváme žádné podmínky, které jsou v rozporu s našimi podmínkami nebo se od nich odchylují. Smluvní jazyk je němčina.§ Smlouva 2
(1) Nabídky na internetu představují nezávaznou výzvu k objednání zboží.

(2) Do nákupního košíku můžete přidat jeden nebo více produktů. V průběhu objednávkového procesu zadáváte své údaje a požadavky týkající se způsobu platby, způsobů doručení atd. Pouze po kliknutí na objednávkové tlačítko podáte závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy.

(3) Vaši nabídku jsme oprávněni přijmout do 1 pracovního dne zasláním potvrzení objednávky e-mailem. Po uplynutí lhůty uvedené ve větě 1 bez výsledku je vaše nabídka považována za odmítnutou, tj. již nejste svou nabídkou vázáni.§ 3 Informace o zákazníkovi: Uložení textu smlouvy
Vaše objednávka s podrobnostmi uzavřené smlouvy (např. Typ produktu, cena atd.) Bude uložena námi. K vašim minulým objednávkám však nemáte přístup přes internet. Zašleme vám podmínky, ale můžete k nim kdykoli přistupovat prostřednictvím našich webových stránek. Pokud si chcete uložit popis produktu na naší stránce obchodu pro své vlastní účely, můžete si například v době objednání pořídit snímek obrazovky nebo případně vytisknout celou stránku.§ Informace o zákazníkovi 4: oznámení o opravě
Položky můžete opravit kdykoliv před zadáním objednávky tlačítkem mazání. Na cestě přes objednávkový proces Vás budeme informovat o dalších možnostech korekce. Proces objednávání můžete také kdykoli ukončit zavřením okna prohlížeče.§ 5 zachování vlastnictví
Předmětem nákupu zůstává náš majetek až do úplného zaplacení.§ 6 Práva z odpovědnosti za vady a zkrácení promlčecí doby
(1) Zákonná záruční práva

K našemu zboží patří zákonná záruční práva.

(2) Zkrácení promlčecí doby pro použité zboží pro spotřebitele

Je dohodnuto zkrácení promlčecí doby pro nároky z vad použitého zboží na jeden rok.

Z této smlouvy jsou vyloučeny nároky na náhradu škody, nároky z důvodu závad, které jsme podvodně zatajili, a nároky ze záruky, kterou jsme mohli převzít za stav věci. Pro tyto vyloučené nároky platí zákonné lhůty. Pokud existuje záruční doba, platí ve prospěch držitele záruky doba delší.

(3) Omezení záručních práv (záruka) vůči podnikatelům

Záruční nároky z důvodu vad zakoupené položky vyprší jeden rok od převodu rizika. Z tohoto pravidla jsou vyloučeny následující nároky

- na náhradu škody
- kvůli podvodně skrytým vadám
- z případně poskytnuté záruky
- při postihu podle §§ 445a, 478 BGB
- kvůli vadám stavebních materiálů a komponentů, které byly použity pro stavbu v souladu s jejich běžným používáním a způsobily její vadnost.

Na tyto vyloučené nároky se vztahují zákonné promlčecí doby. V případě případně dané záruční doby platí delší doba ve prospěch kupujícího.§ 7 Omezení odpovědnosti
Vylučujeme odpovědnost za lehce nedbalá porušení povinností, pokud se netýkají podstatných smluvních závazků, jsou dotčeny škody na životě, zdraví nebo zdraví nebo záruky či nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Totéž platí pro porušení povinností ze strany našich zástupců a našich právních zástupců. Mezi podstatné smluvní závazky patří zejména povinnost předat vám věc a dát vám ji do vlastnictví. Dále vám musíme dodat věc bez věcných a právních vad.
Právo na odstoupení


Pekařské stroje BackTimPrávo na odstoupení
Máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu.

Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzala nebo převzala poslední dílčí zásilku nebo poslední položku.Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat (Temur Güzel, Großer Teil 6, 32130 Enger, telefon: 052249769239, fax: 052249395295, e-mail: info@backtim.com) jasné prohlášení (např. poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Náklady se odhadují maximálně kolem 2000 eur.

Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení neexistuje u smluv

- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
- na dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno,
- za dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale která může být dodána nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech, na které nemá podnikatel žádný vliv .Předčasné ukončení platnosti práva na odstoupení
Právo na odvolání zanikne na počátku smlouvy

- pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho plomba po dodání odstraněna,
- pro dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem k jeho povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
- pro dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla po dodání plomba odstraněna.
Načítání prosím čekejte.
461 x zobrazeno
0 x uvedeno
Zobrazit podrobnosti
ANG GES G P
cena 1.450, - €
čistá cena

Inzerát č .: 24548
Číslo externí reklamy: BT1514062401

Náklady na dopravu na vyžádání
Datum dodání: Okamžitě
1 k dispozici.

Registrováno od:22.06.2024

Dotaz

Nejste přihlášeni jako uživatel. Zadejte své jméno a e-mailovou adresu!

Načítání prosím čekejte.
Podrobnosti o poskytovateli

Obchod pekárenských strojů BackTim

  • + 49 (0) 5224 / 9769239
  • Doporučte tento článek

    Navštivte také naše stránky sociálních médií